Ποιοι είμαστε;

Κινητικό παιχνίδι και μάθηση μέσω του σώματος και της κίνησης μέσα στη φύση

Η Δημιουργική Ομάδα Τρεις Λαλούν & Δυό Χορεύουν προσφέρει προγράμματα ψυχοκινητικής αγωγής σε όλα τα παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Τα προγράμματα που προτείνει η ομάδα μας είναι:


  • Το κινητικό σχολείο του δάσους

Ένα πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής σε δασικό περιβάλλον όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν τις ικανότητές τους και τη φύση μέσω του κινητικού παιχνιδιού.

  • Οι Τρεις Λαλούν... πηγαίνουν στα άλογα

Ένα πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής υποβοηθούμενο από το άλογο όπου τα παιδιά εμπλουτίζουν το κινητικό τους ρεπερτόριο και αναπτύσσουν δεξιότητες ζωής μέσω της αλληλεπίδρασής τους με το άλογο.


Οι δραστηριότητές μας εκτελούνται με την μορφή παιχνιδιού, εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή όλων των παιδιών καθ' όλη τη διάρκεια και το περιεχόμενό τους προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα.


Ο κατάλληλος σχεδιασμός και τα περιεχόμενα των προγραμμάτων μας υποστηρίζουν τη συμμετοχή παιδιών με αυτισμό, αναπτυξιακή διαταραχή της κινητικής συναρμογής, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητα και παχυσαρκία.
Σκοπός της Δημιουργικής Ομάδας Τρεις Λαλούν & Δυό Χορεύουν είναι:


  • Να αναπτύξει την αυτενέργεια και την αυτονομία των παιδιών σ' ένα πλαίσιο ομαδικών κινητικών εμπειριών.

  • Να βελτιώσει τις κοινωνικές και επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών.

  • Να εμφυσήσει την αγάπη για τη φυσική δραστηριότητα και για τη ζωή στην ύπαιθρο.

  • Να αποτελέσει θετική επίδραση στην υγεία και στην ευεξία των παιδιών.

  • Να αναπτύξει το ενδιαφέρον των παιδιών για εκπαιδευτικά θέματα όπως ο κύκλος του νερού, ο κύκλος της φύσης, πώς λειτουργεί ο πλανήτης και το σύμπαν.

  • Να καλλιεργήσει τη συνείδηση των παιδιών για την οικολογία, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

  • Να διαμορφώσει θετικές στάσεις για την υγιεινή διατροφή και να προωθήσει τον υγιεινό τρόπο ζωής.Ανακαλύψτε τα προγράμματά μας διαβάζοντας περισσότερες πληροφορίες μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στα προγράμματά μας, επικοινωνήστε μαζί μας.