Τα προγράμματά μας

Μαθαίνω να κινούμαι, κινούμαι για να μαθαίνω

με σιγουριά και ασφάλεια μέσα στη φύση

Πρόκειται για δύο ξεχωριστά προγράμματα ψυχοκινητικής αγωγής για όλα τα παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών. Τα προγράμματα που προτείνει η ομάδα μας είναι:


  • Το κινητικό σχολείο του δάσους

Ένα πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής σε δασικό περιβάλλον όπου τα παιδιά ανακαλύπτουν τις ικανότητές τους και τη φύση μέσω του κινητικού παιχνιδιού.

  • Οι Τρεις Λαλούν... πηγαίνουν στα άλογα

Ένα πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής υποβοηθούμενο από το άλογο όπου τα παιδιά εμπλουτίζουν το κινητικό τους ρεπερτόριο και αναπτύσσουν δεξιότητες ζωής μέσω της αλληλεπίδρασής τους με το άλογο.


Οι δραστηριότητές μας εκτελούνται με την μορφή παιχνιδιού, εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή όλων των παιδιών καθ' όλη τη διάρκεια και το περιεχόμενό τους προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα.


Ο κατάλληλος σχεδιασμός και τα περιεχόμενα των προγραμμάτων μας υποστηρίζουν τη συμμετοχή παιδιών με αυτισμό, αναπτυξιακή διαταραχή της κινητικής συναρμογής, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητα και παχυσαρκία.
Τα τρία σημεία της φιλοσοφίας μας είναι:


  • Μαθαίνω να κινούμαι

Όχι μόνο ανάπτυξη των κινητικών ικανοτήτων και εκμάθηση των θεμελιωδών κινητικών δεξιοτήτων αλλά και διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών μέσω των διαδικασιών της κινητικής μάθησης.

  • Κινούμαι για να μαθαίνω

Κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας, η κίνηση παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Η διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών εξαρτάται από τις προκλήσεις για νέες εμπειρίες. Η μάθηση πηγάζει από την εμπειρία που αποκτά το παιδί μέσω των αισθήσεων.

  • Μέσα στη φύση και σε αλληλεπίδραση με το άλογο

Το φυσικό περιβάλλον και το άλογο παρέχουν ποικιλία αισθητηριακών ερεθισμάτων και δημιουργούν ένα κλίμα χαλάρωσης, μία ιδανική συνθήκη για μάθηση κινητικών δεξιοτήτων και άλλων εκπαιδευτικών ενοτήτων.Ανακαλύψτε τα προγράμματά μας διαβάζοντας περισσότερες πληροφορίες μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

Παρακαλούμε για τη συμμετοχή σας στα προγράμματά μας, επικοινωνήστε μαζί μας.