Οι Τρεις Λαλούν... πηγαίνουν στα άλογα

Η επαφή με το άλογο ως μέσο ανάπτυξης και εκπαίδευσης του παιδιού

Τι είναι το πρόγραμμα Οι Τρεις Λαλούν... πηγαίνουν στα άλογα και ποιος είναι ο σκοπός του;

Οι Τρεις Λαλούν... πηγαίνουν στα άλογα είναι ένα πρόγραμμα ψυχοκινητικής αγωγής υποβοηθούμενο από το άλογο. Ο πυρήνας του προγράμμάτος μας είναι η ομάδα, η κίνηση και η μάθηση στη φύση μέσω της αλληλεπίδρασης με το άλογο.


Το πρόγραμμα Οι Τρεις Λαλούν... πηγαίνουν στα άλογα είναι ο καταλληλότερος τρόπος για να αποκομίσουν τα παιδιά τα οφέλη που προσφέρει η ψυχοκινητική αγωγή, η υπαίθρια μάθηση και η αλληλεπίδραση με το άλογο.


Κατά τη διάρκεια του προγράμματός μας τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με το άλογο, να συμμετάσχουν σε ομαδικές κινητικές δραστηριότητες και να μάθουν μέσα από το κινητικό παιχνίδι για τη συμπεριφορά του αλόγου και πώς να συνεργάζονται μαζί του.


Σκοπός του προγράμματός μας είναι η παροχή ίσων ευκαιριών σε όλα τα παιδιά για να αναπτύξουν κινητικές ικανότητες, εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση μέσα από βιωματικές εμπειρίες μάθησης, συμπεριλαμβάνοντας ως μέσο το άλογο.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμά μας;

Η ημέρα μας ξεκινάει ταΐζοντας την Σαΐτα και την Φρίντα με φρέσκα μήλα και καρότα. Ύστερα, μια υπέροχη κινητική εμπειρία ξεκινάει!


Οι δραστηριότητες του προγράμματος Οι Τρεις Λαλούν... πηγαίνουν στα άλογα:

 • Καλωσόρισμα - χαιρετισμός

 • Συγκέντρωση ομάδας, παιχνίδια γνωριμίας και safety games (διαδικασία διαμόρφωσης φυσικών, ατομικών και ομαδικών ορίων)

 • Δραστηριότητες και παιχνίδια εξοικείωσης με το άλογο και τη φύση (παρατήρηση, δημιουργικές κατασκευές, ονοματολογία)

 • Επαφή και φροντίδα του αλόγου (χάιδεμα, τάισμα, βούρτσισμα, καθάρισμα)

 • Κινητικές δραστηριότητες υποβοηθούμενες από το άλογο μέσα στην ιππική αρένα

 • Ρουτίνες χαλάρωσης

Ποια είναι τα οφέλη του προγράμματός μας;

 • Ανάπτυξη της αυτοπεποίθησης και των κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων καθώς τα παιδιά συμμετέχουν στον σχεδιασμό και στη λήψη των αποφάσεων σχετικά με τις δραστηριότητες.

 • Ανάπτυξη του ασθήματος της φροντίδας του αλόγου.

 • Ανάπτυξη της αυτενέργειας μέσω των κινητικών δραστηριοτήτων με το άλογο και ενίσχυση της αυτοδυναμίας αφού μέσα από τις δραστηριότητες μας τα παιδιά καλούνται να αντιμετωπίσουν μόνα τους τις καταστάσεις και να βρουν τρόπους επίλυσης.

 • Ανάπτυξη των περιεχομένων της κινητικής συναρμογής όπως η διαφοροποίηση, ο προσανατολισμός στον χώρο και στον χρόνο, η αντίδραση, ο ρυθμός και η ισορροπία των παιδιών μέσα από ομαδικές δραστηριότητες με το άλογο.

 • Βελτίωση των θεμελιωδών κινητικών δεξιοτήτων όπως το τρέξιμο, το άλμα, το σύρσιμο, το πέταγμα, το πιάσιμο, το κρέμασμα κ.α..

 • Βελτίωση της φυσικής κατάστασης των παιδιών.

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε όλα τα παιδιά ηλικίας 5 έως 12 ετών.


Ο κατάλληλος σχεδιασμός και τα περιεχόμενα των προγραμμάτων μας υποστηρίζουν τη συμμετοχή παιδιών με αυτισμό, αναπτυξιακή διαταραχή της κινητικής συναρμογής, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - υπερκινητικότητα και παχυσαρκία.

Πού και πότε γίνεται;

Το πρόγραμμα Οι Τρεις Λαλούν... πηγαίνουν στα άλογα πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του Ιππικού Ομίλου Βόρειας Ελλάδας, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του χώρου του Κέντρου Θεραπευτικής - Εκπαιδευτικής Ιππασίας Θεσσαλονίκης, Ψυχολόγο Nihad Ibraheem.


Σάββατο και Κυριακή: 17:00 με 19:00


Παρακαλούμε η προσέλευση των παιδιών να γίνεται ένα τέταρτο πριν από την έναρξη του προγράμματος.

Η Δημιουργική Ομάδα Τρεις Λαλούν & Δυό Χορεύουν ακολουθεί τις οδηγίες για την πρόληψη της εξάπλωσης του Covid-19. Για τον λόγο αυτό θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αριθμός των συμμετοχών θα είναι περιορισμένος (μέχρι 10 παιδιά).

Γιa περισσότερες πληροφορίες

επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο του προγράμματος

Βασίλη Κανακάρη, καθηγητή Φυσικής Αγωγής

Βασίλης Κανακάρης

699 2051 535